2014-04-20

En närmare titt på Fi

Hans på Motpol har roat sig med att kolla upp vad Feministiskt Initiativ egentligen tycker. Några nedslag...

 • Ersätt "patriarkala ekonomiska teorier" med "ett feministiskt helhetsperspektiv".
 • Nedmontera säkerhetspolitiken och fokusera på våld mot kvinnor.
 • Lyft fram kopplingen mellan kvinnors rätt till den egna kroppen och deras möjlighet att agera som politiska aktörer.

Det där sista förstår jag inte ens riktigt vad det betyder...

Läs mycket mer om Fi:s politik och program hos Motpol »

Piratpartiet: Nu ber vi EU riva upp den svenska datalagringen


Pressmeddelande från Piratpartiet...
Piratpartiet: Nu ber vi EU-kommissionen riva upp den svenska lagen om datalagring 
-Den svenska lagen om datalagring är olaglig. Den ogiltigförklarades genom att det EU-direktiv den bygger på föll i EU-domstolen för två veckor sedan. Eftersom den svenska regeringen och socialdemokraterna nu vägrar följa EU-domstolens dom, ber vi EU-kommissionen om hjälp för att riva upp datalagringen i Sverige. Detta säger Christian Engström, som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet. 
-Man skall vara försiktig med att be EU styra och ställa över EU:s medlemsstater. Men när det gäller de mänskliga rättigheterna tvekar vi inte att be EU om hjälp. Kommissionen är fördragens och människorättstadgans högsta väktare och den är skyldig att ingripa när ett medlemsland inte respekterar folkets rättigheter, säger Christian Engström (PP). 
-På samma sätt som regeringen och (S) hävdade att Sverige var tvingat att göra EU:s datalagringsdirektiv till svensk lag är Sverige tvingat att upphäva denna lag när EU-direktivet nu har förklarats olagligt. Svenska politiker kan inte välja att följa EU:s påbud bara när det passar dem, säger Christian Engström (PP). 
-Jag har ställt en fråga till EU-kommissionen om vad den tänker göra för att datalagringslagarna i medlemsstaterna skall upphävas, nu när direktivet har ogiltigförklarats av EU:s högsta domstol. Detta gäller så väl Sverige som övriga EU-länder, säger Christian Engström (PP). 
-Med tanke på att EU-domstolen sagt att urskiljningslös massövervakning inte är acceptabel och att övervakning endast får inriktas mot människor som är misstänkta för allvarliga brott, så är det inte bara datalagringen som måste rivas upp i Sverige. Det gäller även FRA-lagen, som lider av samma problem, säger Christian Engström (PP). 
-Det värsta med hela den här historien är att regeringen och (S) inte ville begripa att masslagring av data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner är en kränkning av medborgarnas rätt till privatliv. Dessa partier har ingen respekt för våra fri- och rättigheter. Det gör mig orolig, avslutar Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.
Länk »

Opinionsläget inför EU-valet är... okänt


Här är de senaste opinionssiffrorna för Piratpartiet, vad gäller EU-valet. (Klicka på bilden, för en större variant.)

Som du ser är de två månader gamla. Vilket beror på att det inte har publicerats några fler EU-mätningar.

Det är lite tråkigt, eftersom ett partis möjlighet att bli valt är en del av många väljares beslutsunderlag, när de går till valurnorna.

Så var det för Piratpartiet 2009. På kort tid rusade partiet från några tiondelar i opinionsmätningarna till 7,1 procent på valdagen.

Men den här gången verkar det alltså inte bli några mätningar. (Däremot gjorde (PP) en egen mätning i höstas, som visade att 13 procent av väljarna kan tänka sig att rösta på partiet.)

2014-04-19

Folket säger nej till massövervakningen

Om demokratin och offentlighetsprincipenNågot allvarligt håller på att hända. Något som många kanske inte har lagt märke till ännu, eller tänkt på. För det kan vara svårt att upptäcka även stora förändringar, om de sker i många små, små steg.

Inte desto mindre håller vi på att förlora något som är viktigt och värdefullt. Något som har tagit hundratals år att bygga upp. Något som människor har offrat sin frihet och sina liv för.

Jag talar om vår demokrati. Men jag tänker inte på allmänna val eller på det dagliga politiska spelet. Jag talar om demokratins innehåll. Jag talar om att våra politiker har blivit det största hotet mot demokratin. Jag talar om dina fri-och rättigheter.

Demokratin har en inbygd paradox. Den kan avskaffa sig själv. Och den kan göra det i god demokratisk ordning, med majoritetsbeslut som har fattats av folkets egna valda representanter.

Därför måste vi vara vaksamma och uppmärksamma på vad som sker. Alltid!

Låt mig ge ett exempel. Ett av många...

För bara några månader sedan begränsade vår borgerliga regering, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna den flerhundraåriga svenska offentlighetsprincipen. Det vill säga att de begränsade medborgarnas och medias rätt och möjlighet att få veta vad våra makthavare sysslar med.

Man kan fråga sig vad det alls är för vits med allmänna val, om vi ändå inte får veta vad de politiker som vi har att välja mellan håller på med.

När makthavarna tar sig rätt att hålla sig med hemligheter, då inskränks med nödvändighet folkväldet och demokratin.

Grundlagen säger att all makt utgår från folket. Men om folket hålls ovetande om vad politikerna gör, då blir detta en tom och meningslös fras, en omöjlighet. Då ersätts principen om att makten utgår från folket med en arrogant politisk arbetsmetod – som inebär att all makt går ut över folket.

Detta är inställningen hos politiker som inte ser människor som fria medborgare, utan som undersåtar. Detta är inställningen bland de flesta svenska politiker i dag. Detta är inte acceptabelt.

Som sagt, detta är bara ett av många exempel på hur vår demokrati långsamt urholkas.

Frågan är hur länge detta kan fortsätta, innan något går fel på allvar? Innan det blir farligt på riktigt? För det finns en gräns. Man kan bara tömma demokratin på värde, mening och innehåll så länge. Och när gränsen passeras, då är det inte alls säkert att det går att vända tillbaka igen.

Demokratin måste alltid försvaras. Det är en sanning lika väl i dag som under svunna, mörka tider. Det är en sanning lika väl i Sverige som i skurkstater.

Demokratin är nämligen alltid under attack. Den hotas av våra makthavare, av den politiska klassen, av byråkrater och av särintressen.

Demokratin måste alltid försvaras. Och den måste försvaras av folket självt. Någon annan kommer nämligen inte att göra det.[ Direktlänkar: Youtube» | Soundcloud» ]

2014-04-17

Nu går vi till val!

En hälsning från Dödsstjärnan i Strasbourg. [Direktlänk»]We will be back!

Nu blir det strid om datalagringen!

I går debatterade Europaparlamentet att EU-domstolen förra veckan ogiltigförklarade EU:s datalagringsdirektiv. [Video»]

Den kort versionen: Det blir strid om det här.

Den längre versionen: Borgerliga EPP tycks ha inställningen att datalagringen skall fortsätta, men att man kanske måste putsa lite på formuleringarna för ett nytt direktiv. Sossarna svävar på målet. Många liberaler, vänstern, de gröna och Piratpartiet vill inte ha något nytt datalagringsdirektiv.

EU-kommissionen var vag och ministerrådet (medlemsstaterna) var inte ens närvarande.

Detta kommer att bli intressant.

Juristerna är eniga: EU-domstolens dom är kristallklar. Urskiljningslös massövervakning strider mot de mänskliga rättigheterna. Endast människor som är misstänkta för allvarliga brott får övervakas.

Vad händer då i Sverige?

Moderaterna och socialdemokraterna har redan förklarat att de vill fortsätta med datalagringen – även om den strider mot de mänskliga rättigheterna. För dem är massövervakningen viktigare än medborgarnas rätt till privatliv.

Detta måste uppmärksammas och vi måste tvinga dem att ta debatten.

Vad gäller de borgerliga småpartierna har vi inte hört något bestämt ännu, men det lutar åt att de kommer att sluta upp bakom (M). Möjligen med undantag av (C). Möjligen.

(Min gissning är att (SD), (M), (S), (FP) och (KD) kommer att göra gemensam sak och kräva fortsatt datalagring.)

(PP), (MP) och (V) vill inte ha något nytt datalagringsdirektiv alls – eftersom de inte vill ha någon urskiljningslös massövervakning.

2014-04-16

M, FP, C & S om datalagringen: Vi struntar i de mänskliga rättigheterna


Detta är ju rent förbannat!

Bilden ovan är ett meddelande på Twitter, från Maria Ferm (MP). Det handlar om att (MP) försökt använda riksdagens möjlighet att väcka motioner "med anledning av händelser av större vikt".

Händelsen Ferm hänvisar till är naturligtvis att EU-domstolen ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv – eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna och vad dessa har att säga om rätten till privatliv.

Miljöpartiet vill väcka en riksdagsmotion som innebär att den svenska lagen om datalagring omprövas. Detta eftersom den strider mot de mänskliga rättigheterna, på precis samma sätt som det EU-direktiv den bygger på. Men sossar, moderater, folkpartister och centern har alltså stoppat detta.

Det innebär att Socialmoderaterna & Co säger nej till att ompröva en lag som EU:s högsta domstol säger strider mot de mänskliga rättigheterna!

De vill – med berått mod – till varje pris – hålla fast vid vid teledatalagringen och dess registrering av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Trots att EU-domstolen ogiltigförklarat hela grunden för denna lagstiftning.

Detta är mycket anmärkningsvärt.

Datalagringen och politikens förlorade heder


Förra veckan ogiltigförklarade EU-domstolen EU:s datalagringsdirektiv – som stadgade att medlemsstaterna skall lagra data om alla medborgares alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner.

EU-domstolen anser att direktivet bryter mot de mänskliga rättigheterna och vad dessa stadgar om rätten till privatliv. I Sverige har ett antal internetleverantörer, med Bahnhof i spetsen, nu slutat lagra sådan data. Den ansvariga myndigheten, Post- & Telestyrelsen (PTS), är införstådd med detta.

Så långt är allt väl. Men när vi släpper in politikerna i matchen – då blir allt fel, pinsamt och principlöst.

Justitieminister Beatrice Ask (M) vill rädda datalagringen, trots att den har ogiltigförklarats. Och socialdemokraternas rättspolitiska talesman, Morgan Johansson, vill att Ask skall utöva ministerstyre för att upprätthålla en lag som står i strid med de mänskliga rättigheterna.

Den förfärande sanningen är att de mänskliga rättigheterna inte är viktiga för S&M. De är i vart fall inte beredda att respektera dem.

S&M sätter sig inte bara över folkets rättigheter. De spelar dessutom EU-kortet oärligt. Om något skall tvingas på folket, då skyller man på EU och säger att vi inte har något val. Men när EU ställer sig på medborgarnas sida – då försöker sossar och moderater vifta undan det hela som något man egentligen inte behöver bry sig om.

När det gäller datalagringen har sossarna stått på mörkrets sida hela tiden. Däremot vimsar Moderaterna runt på ett uppseendeväckande sätt.

När (M) satt i opposition, då hade de en rakt motsatt åsikt mot den de framför nu när de sitter i regeringen. Här är ett citat från Beatrice Ask från 2005...
"Vi moderater tycker att man måste vara väldigt varsam med den personliga integriteten. Det finns bra argument för vartenda intrång men sammantaget kan det bli för mycket. När vi gör intrång ska det vara effektivt och nödvändigt. I det här fallet ser jag en risk att de vi vill åt bara låter sin trafik gå på andra vägar."
Fler avslöjande citat finns här »

Här måste man ställa sig ett antal frågor: Ljög Beatrice Ask (M) år 2005? Ljuger hon i dag? Exakt vad har förändrats i Moderaternas inställning till integriteten och varför?

Detta visar på politikens smutsiga och sorgliga sida. Principer tycks bara vara viktiga när de passar en politikers eget syfte. Utan att blinka kan politiker byta åsikt helt och hållet, utan att något annat har förändrats än att de själva har fått makt. Konsekvens, kompetens och logik har helt underordnats politikernas maktspel.

Det är så att man blir illamående.

2014-04-15

Ännu ett "brott" utan offer


Skådespelaren Mikael Persbrandt har dömts till fem månaders fängelse för innehav av 12 gram kokain. Själv förnekar han brott och kommer att överklaga domen.

Oavsett om han är skyldig eller ej sätter detta ljuset på den orimliga svenska narkotikalagstiftningen.

Persbrandt är dömd att berövas sin frihet – för att ha begått ett brott som saknar offer.

Han har inte kränkt någon annans säkerhet eller egendom. Han har inte utsatt någon annan för fara. Han straffas för att våra politiker ogillar vad han gjort.

Det är helt orimligt att lägga samhällets resurser på att jaga och låsa in människor som bara innehar droger för eget bruk.

(Jag tycker även att det är orimligt att våra politiker håller kriminella nätverk under armarna genom en repressiv drogpolitik. Om man legaliserade allt skulle man slå undan ligornas ekonomiska bas. Dessutom skulle man minska riskerna för att droger av ojämn styrka och kvalitet skadar eller dödar människor om de distribuerades under seriösa former, istället för av någon ljusskygg karaktär i ett P-hus.)

Om våld

Miljöpartiet snärjer in sig om anonymitet


Miljöpartiet håller på att snärja in sig ordentligt i frågan om rätten att vara anonym på internet.

I första ronden sa Åsa Romson (MP) i radio att "Den som ansvarar för en blogg kan inte vara anonym." En kritikstorm utbröt och (MP) tvingades gå ut och meddela att "Detta innebär inte att anonyma bloggar förbjuds...".

Som om inte detta är motstridigt och förvirrat nog rapporterar TT att (MP) nu försöker förklara sig...
"Vad MP vill, är i stället att den nuvarande lagen utökas med krav på att ta bort inlägg som utgör förtal."
Men... vänta nu!

Hur skall man kunna tvinga någon att ta bort inlägg utan att man samtidigt förbjuder bloggare att vara anonyma? För att man skall kunna tvinga någon till något över huvud taget måste man ju med nödvändighet veta vem den personen är.

Vilket kräver att alla bloggare måste vara registrerade. Så vi är tillbaka på ruta ett igen. Miljöpartiet anser att den som ansvarar för en blogg inte kan vara anonym.

Enkelt uttryckt: Det går inte att kräva att bloggare skall censurera inlägg och samtidigt försvara deras rätt att vara anonyma. Det är två rakt motsatta ståndpunkter.

Däremot kan man anse att censur är dåligt och att rätten att vara anonym skall försvaras. Som Piratpartiet gör.

Slutligen undrar jag om inlägg på anonyma bloggar verkligen är något större samhällsproblem i dag.

Miljöpartiets dubbla budskap om nätets frihet


Ena sekunden säger (MP) "Den som ansvarar för en blogg kan inte vara anonym."

Kritikstorm utbryter.

Nästa ögonblick säger (MP) i ett hastigt utsänt pressmeddelande "Detta innebär inte att anonyma bloggar förbjuds..."

Varvid situationen uppstår att (MP) nu har två rakt motsatta åsikter i luften samtidigt.

Pirate MEP Christian Engström: Miljöpartiet vacklar om nätets frihet »

Piratpartiets pressmeddelande: Miljöpartiets förslag om registrering av bloggare är både integritetskränkande och ungdomsfientligt »

Anna Troberg (PP): Miljöpartiet vill tvinga bloggare att registrera sig »

Nyheter 24 »

2014-04-14

EU-valet: För att synas måste man göra saker!Ännu en dag då medias och det etablerade politiska Sveriges särbehandling av Piratpartiet är på tapeten.

Denna gång är det TNS Sifo som sammanställt en undersökning om medias behandling av de politiska partierna. [PDF»] Som vanligt utesluter man Piratpartiet. (Feministiskt Initiativ är dock med.)

I detta sammanhang skulle det rent av ha varit relevant för undersökningen att ha med att (PP) inte får någon press att tala om. Det är intressant i sig. Det säger en del om medias förhållande så väl till (PP) som till EU.

En dryg månad framöver kommer de flesta media dock att skriva om Piratpartiet. Fast mest av plikt, inför EU-valet. (I de fall de inte glömmer bort att partiet finns, är representerat i Europaparlamentet och ställer upp för omval.) Men som självständigt nyhetsmässigt material befinner sig piratfrågorna fortfarande i skugga.

Nu är det dock meningslöst att gnälla. Media lever i sitt brus och om man inte är med i det dagliga spelet i svensk inrikespolitik, då är det lätt att man glöms bort.

Dessutom är det inte speciellt nyhetsmässigt att man tycker saker. För att det skall bli en nyhet måste man göra saker. (Och då räcker det inte med hårt, kompetent och envetet arbete i Bryssel – eftersom EU-frågor går de flesta svenska media förbi.)

Nu drar EU-valrörelsen igång. Gårdagens mediebevakning är som den är. Morgondagen vet vi inget om. Det enda vi kan påverka är det innevarande ögonblicket, nuet.

Därför gäller det att fokusera: Vad kan Piratpartiet göra som är nyhetsmässigt? Vad kan du göra? Just nu?

Att bli inlåst av katter fungerar, även om det inte har ett dugg med politik att göra. Då syns man. Nu gäller det att lyfta över detta på saker som är politiskt relevanta.

I boken Propaganda skriver Martin Borgs om hur media är slavar under bra berättare...

 • Konflikt skapar intresse
 • Osäkerhet skapar spänning
 • Problem skapar sympati
 • Handling är effektiv kommunikation

Tänk också på att händelser som är ovanliga och oväntade uppfattas som intressanta av media.

Och det behöver inte vara riksmedia. Väljarna finns över hela landet. Upptåg kring EU-valet som får genomslag i lokalpress är minst lika viktigt som att synas i Stockholmsmedia.

Nu gör vi det här!

2014-04-13

Nu går vi i strid mot Storebror!


Övervakningsfrågorna börjar röra på sig. Det börjar faktiskt se ut som om det kan bli match igen...
 • FRA-lagens "förbättringar" har kastats i papperskorgen en efter en och FRA-shopen har öppnats igen.
 • Det har visat sig att FRA har ett hemligt samarbete med amerikanska NSA och brittiska GCHQ.
 • Det har visat sig att FRA ägnar sig åt cyberattacker, fast ingen vet vem som gett dem mandat att göra detta eller vilken laglig grund som finns.
 • Det har visat sig att FRA gång på gång bryter mot en redan mycket generösa FRA-lagen, utan några konsekvenser och utan att någon ställs till svars.
 • Det finns tydliga indikationer på att USA varit med och utformat FRA-lagen och andra övervakningslagar, så att de passar amerikanska NSA:s syften och behov.
 • Europaparlamentet har uttalat att Sverige bör se över FRA-lagen, bland annat ur ett människorättsperspektiv.
 • EU-domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet och slagit fast att urskiljningslös massövervakning strider mot EU:s rättighetsstadga (som är övervordnad svensk lag).
 • Moderaterna och socialdemokraterna har gjort upp om FRA och har inga planer på att ens reformera FRA-lagen, även om den strider mot EU-stadgan.
 • Moderaterna och socialdemokraterna har meddelat att de inte har några planer på att lägga ner teledatalagringen, även om den strider mot EU-stadgan.
De två partier som gör anspråk på att leda vårt land efter nästa val har alltså inga planer på att respektera folkets rättigheter, lyssna på Europaparlamentet eller acceptera EU-domstolens beslut. Och de förefaller vara beredda att ta strid om detta.

Dessutom har vi NSA-whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden, där mycket återstår att avslöja. Även om Sverige.

Detta är inte bara en politisk strid, som råkar sammanfalla med två valrörelser. Vi befinner oss i ett läge där våra medborgerliga fri- och rättigheterna är hotade. En situation där rättsstatens principer står på spel. En punkt i historien där det kommer att avgöras om folket skall vara medborgare eller undersåtar.

Nu måste vi se till att dessa frågor verkligen kommer upp på dagordningen. Vi måste få igång en folklig reaktion som i sin tur får media att vakna. Vi måste visa att dessa frågor är tillräckligt viktiga för att den tyckande klassen skall masa sig ur sängen.

Media skulle kunna sälja lösnummer på detta redan nu. Sverige har ett hemligt underrättelsesamarbete med USA och britterna. Vi har massor av möjliga överträdelser av svensk lag, brott mot EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och internationella avtal. Vi har svenskt fulspel i EU, för att skydda amerikansk massövervakning. Och vi har politiker som vägrar svara på de stora och viktiga frågorna. Vilken redaktör som helst bör kunna känna att det är blod i vattnet...

2014-04-11

Justitieminister Ask vill fortsätta datalagringen (och övervaka fler mer)

I en intervju med SR Ekot säger justitieminister Beatrice Ask (m) att teledatalagringen behövs. [Länk»]

Även om reglerna nu måste skrivas om – så vill Ask att man skall fortsätta lagra data om alla svenskars telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Det är nödvändigt, säger hon.

Såpass.

En som inte håller med är Gunnar Hökmark, som är moderat ledamot av Europaparlamentet. Han låter som rena piratpartisten och menar att det är fel att lägga "de ekonomiska resurserna i kampen mot grov brottslighet på att följa dem som det inte finns några misstankar på i stället för att genom en intelligent underrättelseverksamhet fokusera på dem som förbereder brott mot vårt samhälle". [Länk»]

EU-domstolen är också tydlig när den ogiltigförklarar EU:s datalagringsdirektiv. Den hämningslösa massövervakningen av vanligt, hederligt folk är en del av problemets kärna. Det är här kränkningen mot våra medborgerliga rättigheter sker. Övervakning skall bara riktas mot människor som är misstänkta för att ha begått eller vara på väg att begå allvarliga brott.

Och när det gäller det senare – övervakning av människor som verkligen är misstänkta för brott – spar Beatrice Ask inte på krutet. Hon vill permanenta övervakningslagar som hitintills varit tidsbegränsade, som flyttar fram statens möjlighet att avlyssna människor. Hon låter makten över avlyssningsbeslut långsamt glida från domstolarna till enskilda åklagare. Hon vill att staten skall få utökade möjligheter att använda överskottsinformation. Och hon utökar möjligheterna att använda preventiva tvångsmedel (förebyggande avlyssning och övervakning), vilket riskerar att bli en gummiparagraf som kan utnyttjas lite hur som helst. [Länk»]

Enkelt uttryckt: Justiteminister Beatrice Ask (m) vill flytta fram statens möjligheter att övervaka människor som är misstänkta eller som kan tänkas bli misstänkta för brott.

Men hon nöjer sig inte med det: Hon vill fortsätta använda datalagringsdirektivet för att övervaka alla som inte är misstänkta för något brottsligt över huvud taget.

Man undrar om det finns några gränser för hur mycket övervakning Beatrice Ask kan tänka sig. Allvarligt talat. Var går hennes gräns? Hur mycket längre är hon beredd att gå?

I en utfrågning i Europaparlamentet 2009 meddelade Ask att hon inte tänker stanna upp för att utvärdera den övervakningsapparat vi redan har byggt upp. Hon menade att det inte finns tid. Istället vill hon att vi skall rusa vidare in i övervakningsstaten. I blindo, verkar det som.

Inte blir det bättre av att Ask verkar sakna rimliga referensramar vad gäller rättssäkerhet, rättsstatens principer och medborgarnas fri- och rättigheter.

Vårt lands justitieminister är en farlig människa. På riktigt.

Dagens (PP)-klipp

Mediegenomslag kan vara en smula godtyckligt. Just nu upplever vi något slags ketchup-effekt på vårt piratkontor i Europaparlamentet. I dag är Pirate MEP Christian Engström publicerad i tre olika media:

SvD Brännpunkt: M:s dubbelspel avslöjat av Wikileaks »

SVT Debatt: Väljarna genomskådar dubbelspelet kring datalagringen »

Expressen: Federley säger en sak – C gör en annan »

Enjoy!

EU-valet: Var f*n är opinionsmätningarna?


Ännu en märklig sak med den begynnande valrörelsen är avsaknaden av opinionsmätningar om EU-valet.

Detta är vad Piratpartiet har att gå på...
 • I Almedalen förra sommaren presenterades en undersökning där Piratpartiet inte särredovisades, utan låg i gruppen "övriga" – där partiet kan ha haft allt mellan sisådär 2 och 6 procent av väljarsympatierna.
 • I höstas gjorde Piratpartiet en egen mätning, som gav vid handen att 13 procent av väljarna skulle kunna tänka sig att rösta på partiet i EU-valet.
 • I februari kom ett par mätningar där (PP) låg på 1,3-1,5 procent. (Men i dessa mätningar fanns vad jag kan förstå inga förval, utan de tillfrågade väljarna fick försöka minnas vilka partier som sitter i och kandiderar till Europaparlamentet.)
 • I mätningarna inför riksdagsvalet är (PP) i princip inte synligt.
...men det är allt.

Detta är lite konstigt. Det var tal om att det skulle komma EU-mätningar varje månad från och med december förra året. Men det är bara tyst.

Naturligtvis gör de stora partierna egna opinionsmätningar inför EU-valet. Men de är inte offentliga. Och (PP) har inte råd med sådant i kampanjtider.

I förra EU-valet sköt Piratpartiets siffror iväg uppåt när partiet började bubbla i opinionsmätningarna. Då insåg folk att en röst på (PP) inte är bortkastad. Så man kan förstå att riksdagspartierna är rätt tacksamma för att det inte tycks komma några opinionsmätningar den här våren.

2014-04-10

EU:s datalagringdirektiv: Moderaternas dubbelspel avslöjas


Detta måste du läsa. Piratpartiets ledamot av Europaparlamentet, Christian Engström, går till frontalangrepp på Moderaterna, för deras dubbelspel om EU:s datalagringsdirektiv.

SvD Brännpunkt: M:s dubbelspel avslöjat av Wikileaks
"Hökmark är en gammal moderat. Hans bas är Europaparlamentet, inte de nya moderaternas kansli i Stockholm. Så man kan förstå att han inte är i kontakt med vad som sker i Justitiedepartementet och riksdagen. Möjligen bryr sig de nya moderaterna inte om Hökmark heller. För hur skall man annars förklara skillnaden mellan hans ord här på Brännpunkt och Moderaternas handlande i riksdag och regering?"
Rena lustmordet. Och massor av matnyttig information i sak.

EU: Piratpartiet twittrar mest


I dag kom en rapport om politikernas aktivitet på Twitter, från kommunikationsbolaget Springtime och mediebevakningsföretaget Notified. "Nyheten" var att se rödgröna twittrar mer än allianspartierna. [Aftonbladet»]

Trots att en stor del av rapporten handlade om EU-valet utelämnar den helt Piratpartiet, dess två ledamöter i Europaparlamentet och dess EU-kandidater. Däremot får (SD) vara med, som vanligt.

Detta fick Göran Widham på bloggen Sagor från livbåten att plocka fram lite aktuella siffror. Och tänka sig Piratpartiet har överlägset flest följare i sociala media. [Länk»]

Dessutom håller vi på att ta fram en rapport om vad Piratpartiet uträttat i Europaparlamentet. I den ingår bland annat aktivitet på sociala media.

Förutom att Piratpartiets två ledamöter är mycket aktiva på sina bloggar (på flera språk) så twittrar de mer än andra ledamöter och har fler följare på Twitter. Här är två diagram ur rapporten (som släpps nästa vecka):(Klicka på bilderna för större variant.)

Moberg om demokraturen


"I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps."
- Vilhelm Moberg

Ett litet dagsfärskt exempel: Bakom denna nyhet döljer sig en helt annan verklighet.

Plötsligt vill alla jävlar vara Pirater


Efter att EU-domstolen ogiltigförklarat EU:s integritetskränkande datalagringsdirektiv vill alla (utom möjligen sossarna och justitieministern) sola sig i detta beslut.

Centerns ledamot i Europaparlamentet Kent Johansson och EU-kandidaten Fredrick Federley applåderar och försöker ta piratpoäng. Problemet är bara att centern röstade för datalagringsdirektivet i riksdagen.

Och moderaternas EU-parlamentariker Gunnar Hökmark har skrivit en oerhört klok och vacker artikel på SvD Brännpunkt om att datalagringsdirektivet var fel från början till slut och om att det finns bättre sätt än massövervakning för att fånga bovar och terrorister.

Problemet är bara att moderaterna i riksdag och regering har gjort det rakt motsatta. Justitieminister Beatrice Ask (M) har fulspelat, på riktigt, för att baxa datalagringen genom riksdagen. Och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) gör allt för att ducka en debatt om övervakningsstaten.

(Pirate MEP Christian Engström har begärt att få in en replik mot Hökmark på SvD Brännpunkt. Låt oss hoppas att det blir så.)

Jag betvivlar inte att Kent, Fredrick och Gunnar faktiskt ogillar massövervakningen. Synd bara att de inte har sina partier med sig.

Vill man ha Piratpolitik – då skall man rösta på originalet, Piratpartiet.

2014-04-09

Word!


Europaportalen intervjuar MEP Amelia Andersdotter (PP)...
-När EU-kommissionen pissar på parlamentet har parlamentet jättesvårt att säga nej. Och vad gäller telekompolitiken från Neelie Kroes och DG Connect [generaldirektoratet för telekomfrågor, ungefär som ett regeringsdepartement] har vi blivit konsekvent pissade på i tre års tid. Jag förstår inte varför parlamentet inte har större självkänsla än att vi kan säga till EU-kommissionen att det här förslaget är inte tillräckligt utrett, att ingen i industrin verkar vilja ha förslaget och att vi inte förstår vilket problem kommissionen försöker lösa.
Episkt bra. Fler sådana politiker, tack!

Europaportalen: Andersdotter: Kejsaren har inga byxor »

Nu är det dags att sänka FRA-lagen!


I går ogiltigförklarade EU-domstolen EU:s datalagringsdirektiv (och därmed även dess implementering i svensk lag). Det skedde med hänvisning till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (som är en del av EU:s fördragstexter och överordnad svensk lag).

Lägg särskilt märke till följande i domstolens pressmeddelande...
Även om den lagring av uppgifter som direktivet ställer krav på kan anses ägnad att uppnå direktivets syfte, är det omfattande och särskilt allvarliga intrång som direktivet innebär i de aktuella grundläggande rättigheterna inte tillräckligt noggrant reglerat för att garantera att intrånget verkligen begränsas till vad som är strängt nödvändigt. 
För det första omfattar direktivet allmänt sett alla individer, alla elektroniska kommunikationssätt och alla trafikuppgifter utan att det görs någon skillnad, begränsning eller undantag utifrån syftet att bekämpa grov brottslighet.
...vilket rimligen måste vara ståndpunkter som inte bara gäller datalagringsdirektivet.

Vad man säger är att urskiljningslös massövervakning av medborgarna är en oacceptabel inskränkning i vår rätt till privatliv.

Detta sätter naturligtvis verksamheten hos Försvarets Radioanstalt i blickfånget.

Inte nog med att Europaparlamentet har uppmanat Sverige att se över FRA-lagen sedd i relation till våra fri- och rättigheter. Nu säger även EU-domstolen att det inte är tillåtet att övervaka alla, bara för att man kan.

Detta klargörande blir ännu viktigare med tanke på att FRA även skannar innehåll, bygger sociogram och har rätt att lagra känslig data som till exempel enskilda människors politiska sympatier, religiösa övertygelse och sexuella preferenser.

Det börjar luta åt att FRA-frågan kommer att öppnas upp igen, oavsett om regeringen och sossarna vill eller inte.

Vilket är på tiden, eftersom whistleblowern Edward Snowden visat att svenska FRA är rena filialen till amerikansk och brittisk underrättelsetjänst; att FRA med oklart lagstöd ägnar sig åt dataangrepp – och att FRA har tillgång till amerikanska NSA:s "spiongoogle", databasen Xkeyscore. Vilket regeringen försöker vifta bort och tiga sig igenom.

Datalagringen och S&M:s falskhet


Pirate MEP Christian Engström skriver följande om den svenska debatten – med anledning av att EU-domstolen i dag har ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv...
[Regeringen och socialdemokraterna] tvekar aldrig att sluta upp bakom EU när Bryssel kommer dragande med hårdare fildelarjakt eller krav på inskränkt offentlighetsprincip.
Men när EU nu sätter ner foten och kräver att de mänskliga rättigheterna skall respekteras, då är det precis tvärt om. Då tiger dessa partier och försöker låtsas som om det regnar. Utom justitieminister Beatrice Ask (M), som försöker säga att det där är inget att bry sig om.
Word!

Läs mer: M och S vill fortsätta kränka mänskliga rättigheter med massövervakning »

2014-04-08

Datalagringen: Beatrice Ask (m) slirar

Justitieminister Beatrice Ask (M) har nu kommenterat att EU-domstolen har ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv – vilket har antagits som svensk lag av riksdagen.

Hon säger att "svensk lagstiftning gäller i Sverige".

Förvisso. Men nu har det EU-direktiv som "tvingade" Sverige att lagstifta om teledatalagring visat sig vara ogiltigt. Olagligt. Rättighetskränkande.

Detta har slagits fast av EU:s högsta domstol. Den har rätt att upphäva lagstiftning som bryter mot EU:s fördrag – i detta fall med stöd av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som är en del av fördragsreglerna.

Det är värt att notera att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna även är grundlag i Sverige.

Så det verkar som om justitieministern menar att den olagliga lagen om datalagring är viktigare att upprätthålla än grundlagen.

Detta har ett visst mörkt underhållningsvärde...

Uppdatering: Det var rättighetsstadgan och inte konventionen om de mänskliga rättigheterna man hänvisade till. Båda är dock tämligen likalydande i detta fall och överordnade svensk lag samt delar av EU:s grundläggande regelverk.

Datalagringen sätter regeringen i en rävsax

Regeringen har hamnat i en knepig situation, nu när EU-domstolen har sagt nej till masslagring av data om medborgarnas telekommunikationer.

Att domstolen har ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv innehär att det upphör att gälla, med omedelbar verkan (och även retroaktivt, förefaller det).

Frågan alla nu ställer är om den svenska lagstiftning som implementerar EU:s datalagringsdirektiv också slutar gälla nu? Eller måste lagen upphävas av riksdagen först?

Kränkningen av medborgarnas rättigheter är rimligtvis den samma oavsett om det gäller EU:s direktiv som sådant eller när det är omsatt i svensk lag. Problemet är det samma.

Internetleverantören Bahnhof har meddelat att de omedelbart kommer att sluta lagra de data som den svenska lagen föreskriver. Och folkrättsjuristen Mark Klamberg menar att om direktivet är ogiltigt, då är den svenska implementeringen också ogiltig.

Samtidigt kompliceras situationen av att större delen av regeringen och sossarna vill ha teledatalagring. De har ingen som helst vilja av att dra ur sladden. Att inte göra något är dock inget alternativ, med tanke på vad EU-domstolen just har beslutat.

Detta kan bli intressant. Vi kommer att få se politiker som fullständigt vänder ut och in på sig själva för att ducka, förhala och bluffa. Vi kommer att få se regeringen låtsas som om det inte finns något problem här, alls. Och vi kommer att få se politiker som gör allt för att inte behöva svara på hur de vill ha det, innan valet.

Datalagringsdirektivets dödsryckningar


Som framgår av bloggposterna nedan [ 1 | 2 ] har EU-domstolen i dag ogiltigförklarat datalagringsdirektivet.

Speciellt intressant tycker jag det är att domen tar tag i frågan om massövervakning som sådan. Som jag förstår det menar EU-domstolen att övervakning / avlyssning endast skall få ske om det finns en misstanke om allvarlig brottslighet. Och det har, i så fall, även betydelse för den svenska FRA-lagen.

Nu när datalagringsdirektivet har fallit försöker alla surfa på nyheten. EU-kommissionär Cecilia Malmström kallar direktivet ett hafsverk – trots att hon lät bötfälla Sverige för att vi inte införlivade det i svensk lag så snabbt som kommissionen ville. Centerns EU-parlamentariker Kent Johansson applåderar dagens dom – trots att hans eget parti var med och drev igenom direktivet i riksdagen. Pinsamt. Räkna med att kappvändarna nu kommer att stå i kö för att försöka knipa billiga poäng.

Nu när direktivet är ogiltigförklarat finns det inte längre något som tvingar Sverige att lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Nu är det uteslutande en fråga om politisk vilja. Vilka svenska partier kan tänka sig att direkt riva upp teledatalagringen? Upp med handen!

Piratpartiet och vi integritetsvänner hade hela tiden rätt. EU-kommissionen, EU:s ministerråd, alliansen och sossarna hade fel. Somliga förstår det där med våra grundläggande rättigheter (som rätten till privatliv) och är beredda att respektera och kämpa för dem – andra inte.

Se även: Efter EU-domen - Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart »

Piratpartiet: Nu måste datalagringsdirektivet rivas upp!


Pressmeddelande från Piratpartiet...
Piratpartiet: Nu måste datalagringsdirektivet rivas upp! 
EU-domstolen har just ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv.
-EU-domstolen ger oss Piratpartister rätt i att teledatalagringen är ett oacceptabelt ingrepp i medborgarnas rätt till privatliv, säger Christian Engström som är ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.
-EU-domstolen ger allianspartierna i regeringen och socialdemokraterna bakläxa. Genom att göra datalagringsdirektivet till svensk lag bröt de mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vilket är precis vad vi varnade för och exakt den invändning som regeringen och (S) viftade bort, säger Christian Engström (PP).
-Nu står vi här med lagring av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Det är ett grundlagsvidrigt övergrepp på våra rättigheter. Därför förväntar vi oss att regeringen omedelbart gör vad som krävs för att upphäva den svenska lagen om datalagring, säger Christian Engström (PP). 
-Detta kommer att hamna på Europaparlamentets bord efter EU-valet. Då krävs det att Piratpartiet blir omvalt och finns på plats för att slutligen döda datalagringsdirektivet, avslutar Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.
EU-domstolens pressmeddelande »

EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

EU-domstolen har just ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv.

I Sverige är detta direktiv upphöjt till lag. Det innebär att data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner lagras och hålls tillgänglig för staten.

EU-domstolen anser att detta är en allt för allvarlig kränkning av medborgarnas rätt till privatliv, på allt för lösa grunder och allt för vårdslöst implementerat.

Läs EU-domstolens pressmeddelande här »

Mer information följer.

2014-04-07