2015-07-28

Den totala övervakningsstaten närmar sig snabbt


Debatten om massövervakningen går på sparlåga i Sverige. Sossarna är angelägna om att fortsätta marschen mot övervakningssamhället. De borgerliga partierna stöder S. I regeringen har MP lagt sig platt – och kastat alla sina vallöften om att bekämpa Storebrotsstaten över bord.

Vad gäller datalagringen pågår ett lågintensivt krig mellan ett antal internetoperatörer och regeringen (genom dess kontrollmyndighet Post- & Telestyrelsen, PTS). Det ser ut som om att frågan kan komma att avgöras av EU-domstolen – som ju redan upphävt det EU-direktiv på vilket den svenska datalagringen bygger, eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt används datalagringen av alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner frikostigt. Ändamålsglidning pågår och bland andra Skatteverket använder datalagringen, till och med för vanliga sketna taxeringsmål. Antalet fall där myndigheter begär ut uppgifter om medborgarnas kommunikationer skjuter i höjden – och det kan handla om så många som en miljon ärenden om året.

I andra delar av EU stoppas datalagringen av politiker och domstolar (eller bantas radikalt). Men inte i Sverige.

Ser man till Försvarets Radioanstalt, FRA – då är frågetecknen minst lika många som tidigare. Och det finns ingen vilja att räta ut dem. Till exempel har riksdagen avslagit en motion om att riva upp FRA-lagen och en om att utreda samarbetet mellan FRA och amerikanska NSA.

Från Snowden-dokumenten vet vi att FRA har tillgång till NSA:s databas XKeyscore – som är ett slags spionernas Google, där allt som bedöms som intressant lagras. Med säkerhet innehåller den även uppgifter om svenskar och svenska förhållanden. Vilket lagstöd som finns för denna verksamhet är oklart. Likaså vem som godkänt att detta sker.

Sedan har vi frågan om "offensiv spaning" – det vill säga att FRA utför dataintrång i samarbete med NSA och brittiska GCHQ. (Vilket är en extra känslig fråga, eftersom GCHQ har pekats ut som en av de aktörer som hackat bland andra EU:s institutioner och bankernas Swift-system för transaktioner.) Något lagstöd har inte funnits. I vart fall inte mer än att om den hemliga FRA-domstolen säger att något är lagligt, då ifrågasätts detta inte. (FRA-domstolens beslut kan över huvud taget inte ifrågasättas, eftersom ärendena är hemliga.)

Här verkar regeringen dock ha fått lite kalla fötter. Enligt den försvarspolitiska propositionen (som lades fram av en regering där MP ingår) slås fast att försvaret skall få ägna sig åt cyberattacker. Det verkar alltså som om man i efterhand är på väg att göra något lagligt som FRA (enligt Snowden-dokumenten) redan ägnar sig åt. Arrogant så det förslår.

När någon enstaka, modig riksdagsledamot trots allt söker svar från FRA – då blir det i stort sett goddag yxskaft.

Europaparlamentets granskning av massövervakningen (2013-14) utmynnade i en till intet förpliktigande resolution – som ignoreras av EU:s medlemsstater och EU-Kommissionen och som inte på något substantiellt sätt följs upp av det nyvalda parlamentet.

Massövervakningen fortsätter – och ökar i omfattning. Någon egentlig principiell debatt syns inte till. (I vart fall ingen som ansvariga politiker kan tänka sig att delta i.) Miljöpartiets svek är totalt. Riksdagen lägger sig platt.

Den totala övervakningsstaten närmar sig snabbt.Videotips: United States of Secrets, del 1 och 2 »

Radio Bubb.la - 28 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades den senaste tidens upptäckter från Pluto, bluffmakeri om rysk ubåt hittat i Östersjön, Snoop Dogg genomför framgångsrik PR-kupp i Sverige, satanistisk staty invigd i Detroit i ceremoni med 700 deltagare, krav på statligt stöd till IT-startups och det berömda lejonet Cecils tragiska död. Dessutom presenteras ring bubb.la, ett nytt inslag i radio bubb.la som du själv kan medverka i genom att ringa 076-686 14 68 och lämna ett meddelande."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Frihetsfrontens sommarseminarium - glöm inte att anmäla dig!


Nu är det hög tid att anmäla sig till årets sommarseminarium med Frihetsfronten, 21-23 augusti.

Bokade talare – med en liten programändring:

Oscar Swartz, liberal debattör, skribent och entreprenör, talar om "Den svenska synden"

Henrik Sundbom, ordförande i Svensk-indiska föreningen, medlem i Frivärlds advisory board, talar om Indien på ämnet "Svågerpolitik och gräsrotskapitalism"

Torbjörn Elensky, författare och kulturskribent

Hanif Bali, riksdagsledamot (M)

Jim Turney, tidigare ordförande för US Libertarian Party och internetentreprenör talar om "How to speak libertarian to non-natives"

Lena Andersson, författare och journalist, som skall tala om kvasiliberalers användning av postkolonialism och identitetspolitik

Nima Sanandaji, teknologie doktor, författare och samhällsdebattör, berättar om sin senaste bok "Scandinavian Unexceptionalism"

Liksom förra året så håller vi till på en kollogård en bit norr om Norrtälje. Vi börjar efter lunch fredag 21 augusti och håller på fram till lunch söndag den 23:e.

Här samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetsvänner från Sverige, Norge och flera andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska frågor.

Försäkra dig om en plats genom att sätta in deltagaravgiften, 790 kr för studerande och 990 kr för övriga, på plusgiro 449 71 84-4 eller bankgiro 268-5295, betalningsmottagare Nyliberalt Forum. Ange e-postadress för utskick av information. Mat och husrum är inkluderat i priset.

Som vanligt erbjuds: intressanta anföranden, spännande bekantskaper, bar, bad, god mat, frivillig fotboll, musik och hejdlöst festande.

2015-07-27

ISIS - ett problem som hade kunnat undvikas?PBS Frontline: Hur ett antal taktiska misstag i väst (främst i Vita Huset) kan ha skapat förutsättningar för ISIS att etablera sig och sitt terrorvälde.

Youtube » | PBS Frontline »

Ny vecka, nya insatser

2015-07-26

Massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle


Nybloggat på HAX.5July.org:


En bloggpost om hur massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle, där människors tillit till varandra eroderar.

Bloggens 8.000.000-vall spräckt


Jag kan meddela att denna bloggs räkneverk nu har passerat åtta miljoner direkta träffar.

Till det kommer alla som läser via RSS (och det verkar vara en stor andel av läsarna) och återpubliceringar på andra siter.

Man tackar för visat intresse.

Föreligger det f.ö. intresse för podcasts framöver?

2015-07-25

Något håller på att hända med samtalsklimatet


Det svenska samtalsklimatet är deprimerande. Det är gapigt och anti-intellektuellt. Fri debatt offras för något slags supportermentalitet. Ett överordnat mål för många tycks vara att tysta sina motståndare istället för att själva söka och framföra goda argument. (Och vissa saker diskuteras helt enkelt inte i vårt land.)

Så där har vänstern gått på så länge jag kan minnas. Det nya är att en gapig, populistisk, nationalistisk och främlingsfientlig politisk kraft fått fotfäste i politiken. Dessa två krafter hetsar varandra in i något slags destruktiv och rätt förfärande spiral.

Genom åren har jag varit med om att vänstern (och någon enstaka nynazist) kastat gatsten mot mig, stört demonstrationer och försökt tysta mig genom att föra oväsen. Jag har hotats och fått stryk (inget riktigt allvarligt, men ändå) för mina åsikter. Allt oftare börjar jag uppleva att det även är främlingsfientliga nationalister beter sig obehagligt. Här finns en kuslig ton som för tankarna till biergarten-scenen i filmen Cabaret. Undertexten är hotfullt hånfull visavi frihetens idéer. (Nej, jag beklagar mig inte. Jag är som sagt van. Men jag vill peka på en intressant företeelse.)

Det är inget fel i att uttrycka sig enkelt, mustigt eller underhållande. Vårt land skulle behöva fler engagerande folktalare och envisa kättare. Man kan önska att fler vore skarpa i sin analys, snabba i repliken och intellektuellt spänstiga. Men det är raka motsatsen till vad vi ser i dag.

Det är mycket som behöver styras upp i vårt land. Men ju högre tonläget blir, ju mindre blir förutsättningarna för att lyckas med just detta.

Vilket för oss till elefanten i rummet: Invandringsfrågorna, som tillåts överskugga alla andra politiska frågor i vårt land. Så länge argumentationen ligger på järnrörsnivå, snuddar vid hat och bygger på förutfattade meningar – så länge kommer spänningarna att öka tills något går sönder. Vi kan, skall och måste diskutera situationen. Men det måste ske eftertänksamt, sakligt, intellektuellt hederligt – och i möjligaste mån baserat på fakta. (Till exempel som Nils Lundgren försöker göra här. ») Det måste helt enkelt gå att förhålla sig till denna debatt, erkänna de problem som de facto finns och ändå stå fast vid det öppna, fria och anständiga samhällets principer. Och utan att omfamna dessa värdens fiender.

Tyvärr förefaller det som att så väl de rödgröna som de borgerliga har lämnat walk-over – och därmed lämnat fältet fritt för (ännu) mer destruktiva krafter.

Det finns skäl att vara bekymrad.

Radio Bubb.la - 25 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades NASA:s planer på att åka till månen, granatattacker i Malmö, en tjuvaktig men finsmakande svartbjörn, Financial Times nya japanska ägare, ett lyssnarbrev, svenska regeringens hyckleri om Uber, försök att avkriminalisera cannabis i Storbritannien, accelererande planekonomi i Venezuela och Universals anmälning av sig själva för upphovsrättsbrott. Sändingen avslutades med en fördjupning i ett antal länkar från vetenskapsavdelningen under ledning av vår vetenskapsredaktör Gustav Nilsonne."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-07-23

SD växer - nu måste borgerligheten skärpa sig!


I en opinionsmätning kör SD om M och blir det näst största partiet. Visserligen är det inte det finaste opinionsinstitutet som mätt och metoden inte den bästa. Men ändå. [Länk»]

Nu är det nog fan dags för den svenska borgerligheten att ta sig samman om den skall vara relevant framöver. Några tankar...

Decemberöverenskommelsen måste bort. Varför skall folk rösta på er om de ändå får samma sak som om de röstar på sossarna? Det är inte genom att tona ner den politiska striden man vinner väljare, utan genom att skruva upp den.

Skaffa er en hållbar princip i invandringsfrågan. Till exempel något sådant här: Människor har rätt att bo var de vill, men inte på andras bekostnad eller på andras egendom. Vi skall ta emot flyktingar, men bara för att någon får asyl i Sverige innebär det inte att de skall in i det svenska systemet. För att kvala in i systemet måste man kunna försörja sig själv och betala skatt. Vad gäller EU-migranter så finns det redan regler som ger folk tre månader på sig att visa egen, trovärdig försörjning. Se till att dessa regler följs.

Angrip gärna SD, men förminska inte deras väljare. Folk kommer inte att rösta på er om de känner att ni ser ner på dem.

Stå upp för friheten! Återupprätta den frihetliga visionen, stå för den och ta striden med de rödgröna och SD. Visa att ni står på folkets sida och att ni ser människor som självständiga individer och fria medborgare – inte som undersåtar. Ge människor makt över sina egna liv och var beredda att ge dem ansvar. Utveckla en sund EU-kritik. Lägg ner all morallagstiftning. Minska de offentliga utgifterna och sänk skatterna.

Bli lite wild & crazy! Låt ICA sälja vin. Tillåt innehav av droger för eget bruk (och satsa på harm reduction istället för repression). Låt dem som vill kliva ur systemet och ordna sina egna trygghetssystem. Köp ett fett robotsystem och rikta det österut. Gör det superenkelt att driva eget företag. Sälj järnvägen till Deutsche Bahn. Banta public service till en tv- och en radiokanal som endast sysslar med nyheter, vetenskap och kultur. (Eller lägg ner och släpp fram andra aktörer.) För att nu bara ta några exempel.

Något måste ni göra. Annars är ni helt irrelevanta i riksdagsvalet 2018.

Falkvinge kommer ut som liberal anarkist?Youtube »

Mer svenska skattepengar in i den grekiska ekonomins svarta hål


Utan att ens veta exakt hur mycket pengar det handlade om, gav riksdagens EU-nämnd nyligen klartecken till att låna ut svenska skattepengar till Grekland, med EU som mellanhand.

Nu krävs det plötsligt fem miljarder euro till. Och allt tyder på att riksdagen kommer att öppna de svenska skattebetalarnas plånböcker ännu en gång.

En ny, dyrbar praxis är på väg att etableras.

Så här lär det hålla på fram till dess att euro-zonen tar sig samman och kastar ut grekerna.

Läs mer: Sverige kommer att få betala mer till Grekland »

I kväll: Liberöl i Stockholm

Då är det åter dags för alla frihetsfrontare, frihetsvänner och andra frihetskämpar att dricka öl , vin och sockerdricka – umgås och konspirera över stort och smått.

Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan, Stockholm

Tid: Torsdag 23/7 från 18-tiden

Välkommen!

Radio Bubb.la - 23 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Fionns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades de senaste utvecklingarna i Liberlands kamp för självständighet, massiv korruption under täckmantel av så kallade instegsjobb, Turkiet blockerar Twitter och ger allt mer öppet stöd till IS-terroristerna, Nyheter Idag inleder samarbete med opinionsinstitut, partistödets historia och konsekvenser, den växande antisemitismen i Sverige, lyssnarbrev om Grekland och radiovanor, finansiering av amerikanska presidentvalskampanjer, mysteriet kring den mexikanska drogbaronen som påstås ha rymt från fängelse, blandat mottagande för Obama under Kenyabesök och en vetenskaplig studie av nättrakasserande datorspelare."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-07-22

EU:s och euro-zonens skuldberg växer

Räknat sedan tiden innan euro-krisen har samtliga euro- och EU-länder ökat sin statsskuld. [Länk»]

De flesta lever i dag inte ens upp till de "konvergenskriterier" som satts upp för euro-zonen, vilka säger att statsskulden inte får överskrida 60% av BNP. I genomsnitt ligger siffran för euro-länderna på 92.9%.

Sämst går det för EU:s klassiska krisländer. Frankrike ligger också en bra bit över snitt. Men inte ens Tyskland (74,4%) uppfyller i dag konvergenskriterierna.

Enkelt uttryckt: De flesta länder som har euron som valuta uppfyller inte de krav som ställs för att få gå in i euro-zonen, om frågan vore aktuell i dag.

Be Happy!

2015-07-21

Pride-konflikter, identitetspolitik, frihet och lika rättigheter


Jag noterar att en Pride-parad i Glasgow bannlyser Drag Queens – eftersom "riktiga" transpersoner kan känna sig kränkta. [Länk»]

Sådant gör mig ledsen. Jag ser inte Pride-arrangemang som politiska manifestationer – utan som fester som inkluderar alla som vill – i glädjens, sexualitetens och kärlekens namn.

Och om man börjar peka finger, då är det inte alls uppenbart att det är  de flamboyanta transorna som skall bort. De har nämligen spelat en viktig roll i kampen för homosexuellas rättigheter (exempel: Stonewall).

De lesbiska brudarna, flatorna, har däremot mycket lite gemensamt med bögarna (bortsett från att de också har sex med personer av det egna könet). De omfattar påfallande ofta ett politiskt förhållningssätt som gör gemensam sak med feministerna – och som har ett ampert förhållande till kravlös, frustande, glad sexualitet, porr och hela den utlevande, extravaganta livsstil som ibland gör den manliga homosexualiteten så fantastisk.

Man kan till och med sträcka sig till att ställa frågan vad transsexuella har att göra i arrangemang som i grunden byggts kring homosexualitet. Det är inte nödvändigtvis samma grej. Jag har absolut inget emot transpersoner. Inte det minsta. Jag vill bara peka på vad som händer om man börjar bli exkluderande istället för inkluderande.

I mitt Pride-tåg skulle alla som vill få vara med. Mitt Pride-tåg skulle vara en vild fest för sex, frihet och kärlek. Jag kanske borde ordna ett?

En som faktiskt ordnar ett Pride-tåg är före detta redaktören för SD-tidningen Samtiden, Jan Sjunnesson. (Som för övrigt verkar ha kommit på kant med sin gamla arbetsgivares parti.) Han ordnar en Pride-marsch i Stockholms norra förorter (Pride Järva») den 29 juli.

Det kommer att bli en cirkus. RFSL mulnar, vänstern rasar och media är redan på väg att göra detta till en Större Händelse.

När jag surfar runt på vänsterradikala sidor slås jag av att kommentarerna kring redaktör Sjunnessons Pride i Husby / Akalla är en smula spekulativa. Många tror att det är ett försök till "pinkwash" av SD. Det tror inte jag.

Jag har uppfattat det hela som en manifestation för homosexuellas frihet och rättigheter i områden där en betydande del av befolkningen inte vill ge bögar och flator lika rättigheter – av religiösa, traditionella och kulturella skäl.

Vilket, uppenbart, är en smula provokativt. Men rätt. Homosexuella i dessa miljöer skall veta att det svenska samhället står bakom deras rätt att leva sina liv som de själva vill.

Detta fuckar upp vänsterns analys. Vänstern kan nämligen bara hålla en tanke i huvudet åt gången. Det faktum att många i Akalla / Husby lever under besvärliga förhållanden, i förortskomplex som det svenska samhället i stora delar har övergivit är en sak. Att en del av dessa människor kan vara skitstövlar när det gäller medmänniskors fri- och rättigheter en annan.

Man kan faktiskt inte bara vara för homosexuellas frihet och lika rättigheter under vissa omständigheter och på vissa platser. Man måste vara konsekvent.

Därför borde uppslutningen i Järva Pride vara stor. Men så kommer det knappast att bli. Vänstern och möjligen även religiösa fundamentalister kommer däremot att försöka göra denna manifestation för kärlek till en dag i hatets och konfrontationens tecken. Vilket för övrigt är exakt vad media hoppas på.

(Och nej, jag betvivlar inte att vissa deltagare i Järva Pride kan vara ute för att problematisera vårt förhållande till islam, snarare än att kämpa för homosexuellas frihet och rättigheter. Men man måste medge att arrangemanget väcker viktiga principiella frågor. Vilket är en bra sak.)

Radio Bubb.la - 21 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades lyssnarbrev och en dikt tillägnad Boris, intervjuer med Julian Assange och Jesper Söder, interna stridigheter i Students for Liberty, censur i Australien, tysthetsnormens framfart på svenska bibliotek, Charlie Hebdo slutar teckna Muhammed, lokalvalen i Nordkorea, Zimbabwes ojämställda regering och Kinas allt mer omfattande guldreserv."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-07-20

En historisk fotnot

Inkommande uppgifter tyder på att ledamöterna i riksdagens EU-nämnd faktiskt inte vet hur mycket pengar de gått med på att låna ut till Grekland.

Frågan är om ens regeringen vet.

Finns det någon politiker i ansvarig ställning som kan tala om för svenska folket hur mycket av deras skattepengar som skall lånas ut till Grekland (med EU som mellanhand)?

Omskolningen av svenska folket


Svenskarna börjar bli ängsliga.

Det handlar inte om att ryssen mullrar i öster eller att IS härjar i syd. Det handlar inte om att svenska skattebetalare nu dras in i euro-krisen. Det handlar inte om att EU håller på att bli en korporativistisk överstat med ett ständigt demokratiskt underskott.

Svenskarna är ängsliga över vad de själva kan råka säga högt.

Innan man öppnar munnen förväntas man tänka efter så att allt är genomtänkt ur ett könsmaktsperspektiv. Man får samtidigt passa sig så att man inte råkar säga något som syftar på någon annan persons etnicitet, religion, hudfärg eller kultur (inte ens när detta är högst relevant).

Språket ändras och ord blir bannlysta. Litteraturen städas upp, liksom scenkonsten. Till och med historieböckerna skall revideras.

Vad vi ser är en omskolning av svenska folket. Med ett förment goda syften ändrar man mindset, språk och olika företeelser så att de bättre passar en vänsteragenda. (Detta är en ny kollektivism, som steg för steg tränger undan individualismen. Den förvandlar människor till undersåtar snarare än fria medborgare.)

Toppa sedan detta med den svällande övervakningsstaten – i vilken allt man säger och alla man talar med i någon mening kan snappas upp och registreras av myndigheterna.

Samtidigt är de nya "reglerna" rätt oförutsägbara. Vad du får säga definieras till stor del av vem du själv är och vilka kollektiv du eventuellt tillhör eller ej. Samtidigt tycks den kontext i vilken ett ord används spela mindre roll. Använder du något av de förbjudna orden, då kan du få löpa gatlopp även om sammanhanget var fullt rimligt och välmenande.

Det är inte konstigt att vanliga människor blir ängsliga och nervösa. Det är som i de gamla öststaterna – oavsett vad du gör eller säger, så kan åsiktspolisen finna en anledning att nita dig.

Att bli kränkt har blivit en nationalsport – samtidigt som det har blivit omodernt att visa genuin respekt för andra människor som individer. Vilket är en giftig blandning.

Under radarn

Tiden går – och ännu har vi inte fått veta hur mycket pengar det svenska Greklands-lånet handlar om.

Gissningsvis kommer de svenska skattebetalarna aldrig att få veta.

All makt går ut över folket.

Kommer TTIP att bli en repris av ACTA?


Nybloggat på HAX.5July.org:


TTIP (handelsavtalet mellan EU och USA) har redan fått en del hård kritik. Men vad kommer det att medföra vad gäller upphovsrätt och internets frihet? Risken är överhängande att detta kommer att bli en ny ACTA-strid.

2015-07-19

Frågetecken kring det svenska Greklands-lånet


Här är ett uppsamlingsheat med spridda kommentarer om det svenska lånet till Grekland via EU.

Ämnet lämnar mycket att önska vad gäller öppenhet och transparens. Och än så länge har ingen givit något bestämt svar på den centrala frågan: Hur mycket pengar är det egentligen de svenska skattebetalarna skall låna ut?

Regeringen säger bara att det är "riskfritt". DN påstår att det handlar om ett "litet, litet svenskt bidrag".

Till S-regeringens försvar stiger då den moderate riksdagsmannen Fredrik Schulte fram. På Facebook skriver han...
"Sverige medverkar såtillvida att vi godkänner att kommissionen får låna upp pengar för att lösa det tillfälliga nödlånet (som i sin tur löses ut om några veckor när man formaliserar den nya bailouten).

Om Grekland skulle helomvända så att det inte blir en överenskommelse och sedan vägrar betala tillbaka samma nödlån skulle medlemsstaterna behöva skjuta till pengar för att lösa ut EU-kommissionen, MEN, de icke EMU-anslutna EU-länderna får i så fall sin del täckt av ECB (som skickat över samma summa på ett säkrat konto). 
Sverige ger alltså inga lån och utställer inga säkerheter."
Jag hoppas verkligen att han har rätt. Men än så länge har beskeden i det grekiska dramat haft synnerligen begränsad livslängd.

Om det skiter sig för Grekland, då förväntas alltså euro-zonen / ECB och EU både ta den smällen och betala tillbaka pengar till länder som Sverige. Frågan är hur högt upp i högen med krav det svenska lånet då egentligen ligger.

Och vad är det egentligen för pengar som skall garantera det svenska lånet? Zerohedge ger sin bild...
"As collateral, the eurozone could pledge the €3.6bn in profits from Greek bonds owned by the ECB. 
So Europe will pledge profits from the ECB's Greek debt holdings as collateral for a loan to Greece that will be used to make a payment to the ECB for the very same Greek debt holdings. 
As if that's not absurd enough, consider also that one of the alternative options to using the EFSM was returing SMP profits to Greece, so effectively, one bridge financing option is being used to collateralize another bridge financing option."
Om detta stämmer, då känns det väl... sisådär.

Dessutom skall vi hålla i minnet att den mekanism som används för denna penningsnurra i sig är av tveksam natur. I ett tidigare kommentarsfält skriver signaturen Professor Pelotard...
"Redan när EFSM infördes var det en mycket omtvistad åtgärd. En stor andel av den juridiska sakkunskapen ansåg att fondens tillskapande inte var i överensstämmelse med EU:s fördrag. Tyvärr prövades EFSM aldrig i domstol. Dock fick icke-euroländerna löfte om att aldrig behöva delta i finansieringen av EFSM. Något år efter EFSM:s tillkomst ersattes den och EFSF av ESM (European Stability Mechanism).

Men plötsligt som genom ett trollslag, när kommissionen behövde pengar för att överbrygga Greklands ekonomiska tillkortakommanden, så återuppstod EFSF..."
Denna fråga måste genomlysas på ett öppet och transparent sätt – som är begripligt för vanliga svenska skattebetalare.

Om inte annat – skulle någon kunna vara snäll och berätta hur mycket pengar det handlar om. Det måste ni väl ändå veta?

(Det enda vi har på den fronten är uppskattningar och gissningar, som pekar mot 1,7 miljarder kronor. Men från officiellt håll svävar man på målet.)

Och hur man än vänder och vrider på frågan, så är Sverige nu på väg att dras in i euro-krisen – trots att svenska folket i en folkomröstning tydligt sagt att den där soppan skall vi hålla oss utanför.

Tidigare bloggposter i ämnet:
• Svenska skattepengar till Grekland: Vad säger Alliansen? »
• Hur kan det vara "riskfritt" att pumpa in svenska skattepengar i Grekland? »
• Hur stort är egentligen det svenska lånet till Grekland? »

Terroristerna vann


SR Ekot rapporterar...
"Den franska satirtidningen Charlie Hebdo kommer inte längre publicera karikatyrer på profeten Mohammed. Det bekräftar ansvarig utgivare Laurent Sourisseau uppger Washington Post."
Länk »

Redaktionen bestämmer naturligtvis själva över sin tidning. Men det går inte att komma runt att en uttrycksform som kritiserar en religion nu tystnar. En religion som – för övrigt – påverkar hundratals miljoner människors liv.

Religion måste, när den påverkar vårt samhälle, kunna kritiseras och häcklas på samma sätt som politik.

Men så är det alltså inte längre i en av Europas ledande satirtidningar.

Det är bara att konstatera att terroristerna vann.

2015-07-18

Hur stort är egentligen det svenska lånet till Grekland?


Jag lyfter upp en kommentar från förra bloggposten om det svenska Greklandslånet...

ProfessorPelotard skriver...
Från dagens ledare i DN:

"På fredagen gav EU-nämnden sin välsignelse åt ett litet, litet svenskt bidrag till krisinsatserna i Grekland. (...) I kronor och ören förblir insatserna låga – det aktuella nödlånet löper bara under några månader och utgör en bråkdel av det riktiga stödpaketet till Aten." 
Den anonyme ledarskribenten berättar aldrig för läsarna hur litet det lilla, lilla bidraget är. Förvånande nog har jag inte kunnat hitta den siffran i någon annan tidningsartikel heller. Förmodligen är det en sådan liten summa att den är helt försumbar... eller?

Sveriges (brutto-) andel av EU:s budget är om jag inte missminner mig ca 2,7%. Brygglånet från EFSM är 7 miljarder euro. Alltså skulle Sveriges andel vara ca 190 miljoner € eller ca 1,7 miljarder kronor. Knappast en liten, liten summa.

Radio Bubb.la - 18 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades Texas nya guldbaserade bank, Australiens planer på att döda 20 miljoner katter, frågan om vem som egentligen är statsminister i Sverige, ett stort antal nyheter om tjuvaktiga och berusade ekorrar, björnar och andra djur, Bitnation firar ettårsjubileum, gammelmedia fuskar med statistiken från social medier, gammeltaxis dödsryckningar i USA och Norrbotten, u-sväng från Zimbabwe-regimen om vita farmare, platinarika asteroiden 2011 UW-158 och en mångårig utforskare av Loch Ness som nu konstaterar att odjuret i själva verket är en malfisk."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-07-17

Rötmånad i identitetspolitiken

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson har i veckan fått utstå antirasistisk kritik för sin hudfärg.

Den som kritiserar Gudmundson för att vara vit är den likaledes vita artisten Zara Larsson.

You cannot make this shit up... Och detta är ändå bara meta-debatten kring ett annat identitetspolitiskt mediegräl.

Länk »

Hur kan det vara "riskfritt" att pumpa in svenska skattepengar i Grekland?


Då var det klart. Vi skall sända svenska skattepengar till Grekland.

Men det är ingen fara säger finansminister Magdalena Andersson (S)...
"Från början så hade vi behövt riskera svenska skattebetalares pengar i det här. Vi protesterade och nu har EU-kommissionen och euroländer gett garantier att svenska skattebetalares pengar inte riskeras."
Jag bara undrar – hur?

Menar hon att andra euro-länder lovat att just Sverige skall hållas skadelöst, när allt går åt helvete? Och i så fall, tror hon på det själv?

Den rödgröna regeringen är dock inte ensam om att uppvisa häpnadsväckande naivitet. Allianspartierna ställde sig, vid dagens möte i EU-nämnden, lydigt bakom regeringens linje.

Det är inte ens en nyhet längre: Det är viktigare för svenska politiker att hålla sig på god fot med Bryssel än att tillvarata svenska folkets intressen.

Intressant nog verkar det som att Vänsterpartiet inte vill sända svenska skattepengar till Grekland. Det vill säga att det parti som mest högljutt krävt att eurozonen och IMF skall hålla grekerna under armarna – just det partiet backar ur när det kommer till svenska skattepengar. Blandade signaler, kan man tycka.

Länk: Svenskt klartecken till Greklandslån »